Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Nákup musí zajišťovat:

 Výběr dodavatele
 Vypracování dadavatelsko-odběratelské smlouvy
 Prověřování dodavatele
 Hledání výhodnějšího dodavatele
 Informovat vývoj o novinkách

Zásobování musí zajišťovat:
 Dodávku potřebných komponent s ohledem na minimalizaci nákladů
 Operativní řízení (materiálové dispozice – JIT, KANBAN a pod.)

Distribuce musí zajišťovat:
 Vysokou úroveň služeb
 Vybudování síťě fyzické distribuce (počet mezičlánků, skladů a jejich kapacity)
 Podíl zásob skladovaných v jednotlivých skladech
 Stanovit možnosti přímého prodej

Žádné komentáře:

Okomentovat